วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ราคารถเกี่ยวข้าว (โดยประมาณ)ราคารถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนา
- ช้างน้อยจ้าวพลัง : 1,600,000
- ไวไฟจอมพลัง : 1,800,000
- จ้าวช้างไวไฟ : 2,000,000
- จ้าวช้างไวไฟอเนกประสงค์ :
- ไอ้หนุ่มไวไฟ : 2,000,000
- ปลดหนี้ : 1,700,000

ราคารถเกี่ยวข้าวศักดิ์พัฒนา
รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่
- สตาร์ บิ๊ก สปอร์ต : 2,000,000
- ซุปเปอร์ สตาร์บิ๊ก วัน : 2,000,000
- สตาร์ บิ๊ก วัน : 2,000,000
- สตาร์ บิ๊ก คลาสสิค : 2,000,000
- สตาร์ มาสเตอร์ : 2,000,000
รถเกี่ยวข้าวขนาดกลาง
- เคเอ็ม แอล สปอร์ต : 1,850,000
- เค เอ็ม 53 : 1,850,000
- เคเอ็ม 53 บีเอฟ : 1,850,000
รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก
- เอส เอส-501 คลาสสิค : 1,400,000
- เอส เอส-300 คลาสสิค : 1,400,000
อื่นๆ
- รถจอบหมุนไฮโดรลิค
- รถบรรทุกลำเลียงข้าว
- โฟรเจ็ท รถพ่นสารเคมี-ชีวภาพ
- รถเกี่ยวข้าวโพด (ติดแอร์)

ราคารถเกี่ยวข้าวคูโบต้า
- DC-60 : 750,000
- DC-68G : 1,100,000
- DC-95GM : 1,490,000

ราคารถเกี่ยวข้าวไทยเส็งยนต์
- มดตะนอย : 1,600,000
- พญามด : 1,700,000
- มดจอมพลัง : 1,800,000
- เจ้าพายุ : 2,000,000

ราคารถเกี่ยวข้าวสามมิตร
- เถ้าแก่ใหญ่ : 1,980,000
- เจ้าสัว : 1,550,000
- เถ้าแก่น้อย : 1,200,000

ราคารถเกี่ยวข้าวสินเจริญยนต์
- สินเจริญยนต์ : 1,800,000
- ซุปเปอร์คิงส์ 2011 : 1,900,000

ราคารถเกี่ยวข้าวยุทธนาการช่าง
- อู่ยุทธนา การช่าง : 1,950,000

ราคารถเกี่ยวข้าวซันซัน
- ซันซัน : 1,450,000

ราคารถเกี่ยวข้าวฟาร์มกบ อบอ๊บ ฟาร์ม
- ฟาร์มกบ อบอ๊บ ฟาร์ม : 1-1,500,000

ราคารถเกี่ยวข้าวแซด.เอ.ไอ.
- รุ่นหน้าเกี่ยวกว้าง 2 เมตร : 5-600,000
- รุ่นหน้าเกี่ยวกว้าง 2.60 เมตร : 700,000

ที่มา http://www.xn--12cc2d5bc1ab1gxa2i1dp.com