วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

แนะนำวิธีการปักชำ มะลิแบบง่ายๆ


มะลิเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม  นิยมใช้ร้อยมาลัยบูชาพระ  หรือแม้กระทั้งแช่น้ำสำหรับดื่ม  ให้มีกลิ่นหอม  มะลิขยายพันธ์ุแบบง่ายที่สุด คือ  วิธีการปักชำ  มีขั้นตอนดังนี้

1.เลือกกิ่งเพสลาดจากปลายกิ่งลงมาสัก 7-8 ใบ

2.ตัดกิ่งเหนือข้อประมาณ 2 มิลลิเมตร  แต่ละกิ่งจะมืใบ 1 คู่

3.นำโคนกิ่งชุบฮอร์โมนผงสำหรับเร่งราก  ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้

4.เตรียมขุยมะพร้าวลงในภาชนะ อาจใช้ตะแกรงพลาสติก  ถุงพลาสติกดำ ฯลฯ  รดนำ้ให้ชุ่ม

5.นำกิ่งมะลิที่ชุบฮอร์โมนแล้ว  ปักลงในขุยให้เกือบถึงก้านใบ

6.รดนำ้ให้ชุ่ม  หุ้มด้วยถุงพลาสติกใส(เพื่อให้แสงผ่านได้) นำไปไว้ที่รำไร อย่าวางกลางแดด

7.ประมาณ35-40 วันรากจะงอก  แข็งแรงดี  ย้ายกิ่งชำที่มีรากลงถุงปลูก

8.รดนำ้ให้ชุ่ม  ถ้าคลุมด้วยถุงแบบเดียวกับข้อ 6  ประมาณ 7-10  วัน

9.นำออกจากถุง  วางกลางแจ้ง ถูกแดดวันละน้อย จนได้รับแดดเต็มที่

   ท่านจะได้มะลิที่สมบูรณ์ ไว้ปลูกได้ตามที่ต้องการ

กิ่งที่เตรียมไว้ปักชำ

ตัดเป็นท่อนๆ ละ 1 ข้อ 2 ใบ

ชุบฮอร์โมน ที่โคนกิ่ง

ปักกิ่งลงในขุยมะพร้าว  ลึกเกือบถึงก้านใบ

คลุมด้วยถุงพลาสติกใส  มัดปากถุงให้แน่น อย่าให้ความชื้นระเหยได้

35-40 วัน  รากก็งอก สามารถถอนย้ายได้

ลักษณะกิ่งที่งอกราก ถอนย้ายปลูกได้

เตรียมวัสดุปลูก ใส่ถุงประมาณ 2/3  วางกิ่ง พอให้รากสัมผัสวัสดุปลูก

เติมวัสดุปลูกลงไปจนเต็มภาชนะ  เคาะเบาๆ รดนำ้ให้ชุ่ม
จากนั้นครอบด้วยถุงพลาสติกเหมือนปักกิ่งลงในขุย  วางที่ร่มรำไร 7-10 วัน  จึงเอาออกจากถุง
1. ชำแล้ว  ห้มด้วยถุงพลาสติกใส  โดนแดดหรือเปล่า  ถ้าโดนแดด เน่า 100 %
2. วัสดุชำ แฉะหรือไม่  ถ้าแฉะ  เน่ามาก
3. ยอดมะลิที่มาชำ  อ่อนหรือไม่  ถ้ายอดอ่อนอยู่  เน่าหมด  ต้องให้ยอดที่เป้นใบเพสลาดครับ  


การปักชำเฟื่องฟ้า
1.  ถ้าทำแบบเดียวกับมะลิตามกะทู้นี้  ให้ใช้ส่วนปลายกิ่ง  ที่ใบทั้งหมดแก่แล้ว
     -ตัดกิ่งยาว  5-6  นิ้ว  (อย่างน้อย  3-4 ข้อ)  รูดใบด้านโคนกิ่งออก 1/2  ของกิ่ง
     -โคนกิ่ง  จุ่มฮอร์โมนเร่งราก
     -ปักชำและดูแลเช่นเดียวกับมะลิ
2.  ถ้าใช้กิ่งกึ่งแก่หรือกิ่งแก่ (คือกิ่งที่อยู่ส่วนกลางๆ กิ่ง หรือโคนกิ่ง  เปลือกสีน้ำตาล  ใบอาจร่วงหมด หรือมีบ้าง)  ทำดังนี้
     -ตัดกิ่งยาว  5-6  นิ้ว  (อย่างน้อย  3-4 ข้อ)
     -โคนกิ่ง  จุ่มฮอร์โมนเร่งราก
     -ใช้ถุงชำสีดำ  ขนาด 3 x 5 นิ้ว  ใส่ขุยมะพร้่าว หรือถ่านแกลบ  ให้เต็ม
     -ปักกิ่งเฟื่องฟ้าที่เตรียมไว้ลึก  1/3  ของกิ่ง
     -วางที่ร่มรำไร  รดน้ำให้ชุ่ม   วันละ 1-2  ครั้ง
     -กิ่งเฟื่องฟ้าจะแตกตาขึ้นใหม่  งอกราก  และนำไปปลูกได้เลย

มะนาวชำได้ง่ายๆ
   1.  เลือกกิ่งที่ยอดมีใบแก่แ้ล้ว
   2.  ตัดยาว  ท่อนละ 6-7  นิ้ว   แต่ละกิ่งตัดได้ หลายท่อน
   3.  วิธีการเหมือน มะลิ ครับ
   4.  คงใช้เวลา(ถ้าจำไม่ผิด)ประมาณ    40 วัน ครับ
ที่มา  http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=17457.0